Typowy skład ścieków komunalnych

Ścieki produkuje każdy człowiek, czy tego chce, czy nie. Zakłada się, że średnio każdy z nas wytwarza około 130 – 140 litrów ścieków dziennie.

To sporo. Okazuje się jednak, że ścieki mogą mieć różne rodzaje i skład. Zatem co tak naprawdę zawiera się w tych 130 – 140 litrach i czym w ogóle są ścieki?

Czym są ścieki

Jak podaje definicja, ścieki to wody odpadowe zawierające zanieczyszczenia wprowadzone w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej człowieka oraz wody opadowe, między innymi deszczowe czy z topniejącego śniegu i inne spływy do kanalizacji z terenów zagospodarowanych. Ścieki można podzielić na kilka rodzajów. Ścieki przemysłowezwiązane z działalnością zakładów produkcyjnych i usługowych oraz toczących się w ich obrębie procesów technologicznych. Ścieki bytowe to efekt działania ludzkiego metabolizmu i funkcjonowania gospodarstw domowych. Charakterystyczne jest dla nich przede wszystkim to, że pochodzą z budynków mieszkalnych, miejsc pracy i budynków użyteczności publicznej. Ścieki rolnicze natomiast wynikają z zanieczyszczeń powstałych w segmencie rolnictwa, na przykład jako skutek prowadzenia dużych hodowli zwierząt i wytwarzanych przez nie odchodów. Ostatni rodzaj ścieków to ścieki komunalne, które są efektem mieszania ścieków przemysłowych z bytowymi oraz wodami gruntowymi.

Skład ścieków komunalnych

Ścieki komunalne są, jak widać, mieszaniną innych rodzajów ścieków, zatem to ich skład nas interesuje, ponieważ pokazuje on, co w ogóle znajduje się w tego typu odpadach. Ścieki komunalne to w 99% woda. Jednak ten pozostały 1% robi sporą różnicę. To w nim znajdują się różnego rodzaju zawiesiny takie jak odchody, wydzieliny zwierząt i ludzi czy resztki pożywienia. Znajdziemy tam też związki organiczne, takie jak cukry, białka, tłuszcze oraz związki chemiczne, czyli środki do mycia, prania, oleje. Wraz z odchodami do ścieków przedostają się niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotwórcze. Skoro w ściekach komunalnych są też ścieki przemysłowe, to może się w nich znaleźć także znaczna zawartość substancji toksycznych, środków chemicznych czy metali ciężkich, a także spore stężenie amoniaku, azotanów, organicznych związków azotu, związków fosforu i substancji powierzchniowo czynnych, czyli różnego typu detergentów.

Podsumowanie

Skład ścieków, choć może bardzo ogólny, jasno pokazuje, jak niebezpiecznym odpadem one są. Bardzo ważne jest zatem, aby tego typu odpady wypompowała i zutylizowała profesjonalna firma, która świadczy takie usługi. Nie do pomyślenia jest, aby ktoś sam bezmyślnie wypompowywał ścieki w miejsce, które nie jest do tego przeznaczone, zanieczyszczając tym samym środowisko oraz trując samego siebie i innych ludzi.

Wróć