Nieczystości wywiezione. Co dalej?

Usuwanie odpadów i zanieczyszczeń zlecane jest profesjonalnym firmom, które posiadają potrzebny do tego sprzęt, pojazdy oraz wiedzę i doświadczenie. Nie inaczej jest z nieczystościami z naszych szamb, przydomowych oczyszczalni czy zakładów przemysłowych i firm. Czy jednak wiemy, co dzieje się nimi dalej? W jaki sposób należy się ich legalnie pozbywać?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych oraz regionów, gdzie dostęp do kanalizacji jest ograniczony, a także właściciele przedsiębiorstw, których nieczystości muszą być regularnie wywożone, powinni korzystać z usług asenizacji. Związane jest to z wykorzystaniem specjalistycznych pojazdów, które wybiorą nieczystości i przewiozą je w pełni zabezpieczone w odpowiednie miejsce do ich utylizacji lub oczyszczenia. Należy nawiązać współpracę ze sprawdzoną firmą asenizacyjną, aby mieć pewność, że cały proces przeprowadzony jest bezpiecznie dla nas i środowiska, a odpady trafią we właściwe miejsce.

Skąd wywozi się nieczystości?

Oczywiście pierwszym miejscem, z którego należy regularnie wywozić nieczystości płynne, jest przydomowe szambo. Właściciele domów jednorodzinnych muszą regularnie je opróżniać, aby instalacja wodno-kanalizacyjna działała bez problemów. Wywóz szamba konieczny jest również w przypadku firm i przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych i magazynów, a dotyczy też opróżniania studzienek kanalizacyjnych. Usługi asenizacyjne są niezbędne również podczas oczyszczania i opróżniania basenów oraz zalanych pomieszczeń i budowli. Wywóz nieczystości płynnych to oferta skierowana często do jednostek produkujących ścieki, w których nie występują żadne substancje toksyczne czy niebezpieczne dla człowieka lub środowiska. Muszą się one naturalnie rozkładać w środowisku. Coraz więcej osób decyduje się też na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które też wymagają regularnego opróżniania, a jest ono nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku szamba. To ekonomiczne rozwiązanie, czasami podyktowane słabo rozwiniętym systemem kanalizacji w regionie, ale również traktowane jest jako ekologiczna metoda zbierania i utylizacji ścieków. Do wywozu tego rodzaju odpadów ciekłych, konieczne jest wykorzystanie przystosowanych do tego pojazdów spełniających szereg wyśrubowanych norm. Współpraca z firmą asenizacyjną gwarantuje nam również korzystanie z pojazdów o dobranej do naszych potrzeb pojemności.

Co dalej po wywiezieniu nieczystości?

Trzeba mieć świadomość, że cała procedura wywozu nieczystości wymaga postępowania według ustalonego protokołu. W przypadku przydomowych oczyszczalni należy w odpowiedniej kolejności otwierać włazy, aby nie doszło do żadnych uszkodzeń instalacji, kontaktu z gazami ani wycieku niebezpiecznego dla środowiska. Same ścieki należy przekazać do oczyszczalni, a nie wylać w niedozwolonym do tego miejscu. Dlatego tak ważne jest, aby nawiązać współpracę z doświadczoną firmą działającą według przepisów i wymogów. Nieczystości wywiezione powinny być do oczyszczalni, gdzie są one unieszkodliwiane i oczyszczane za pomocą szeregu procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych. Co ciekawe część nieczystości może zostać wykorzystana ponownie. W pierwszym etapie ścieki są filtrowane i oczyszczane z ciał stałych np. żwiru oraz z mułu, który po wysuszeniu może zostać użyty jako nawóz. Następnie wykorzystuje się mikroorganizmy, które usuną zanieczyszczenia w sposób naturalny. Kolejny krok to dodanie chemii i w zależności od rodzaju ścieków mogą to być koagulanty, chlor lub ozon, które neutralizują pozostałe bakterie.

Wróć