Jakie szkodliwe substancje znajdują się w ściekach?

Ścieki to zużyte ciecze oraz roztwory, a także odpadowe substancje przemysłowe i żywnościowe. Są to również fekalia, pochodzące z gospodarstw domowych. Ze względu na nagromadzenie w nich szkodliwych i trujących substancji, przed odprowadzeniem do zbiornika powinny zostać one poddane oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków.

Ścieki odprowadza się do szamb, które mogą być podłączone do miejskiej kanalizacji, lub, w przypadku braku możliwości takiego podłączenia, są zbiornikami bezodpływowymi. Właśnie z takich zbiorników, przy użyciu nowoczesnego taboru asenizacyjnego, nasza firma wywozi nieczystości. Wszystkiego, co warto wiedzieć o szambach, a także o składzie ścieków, dowiesz się, czytając nasz wpis.

Szkodliwe substancje, znajdujące się w ściekach

Prawidłowe obchodzenie się ze ściekami jest bardzo ważne ze względu na fakt, iż zawierają one olbrzymią ilość trujących i szkodliwych substancji, które zanieczyszczają środowisko. Ich przedostanie się do gleby skutkowałoby zatruciem wód gruntowych oraz skażeniem całego środowiska. Do najbardziej szkodliwych substancji, które znajdujemy w ściekach, należą:

  • związki fluorowcoorganiczne,
  • związki fosforoorganiczne,
  • związki cynoorganiczne,
  • rtęć,
  • kadm,
  • trwałe oleje mineralne,
  • węglowodory ropopochodne.

Ponadto ścieki zawierają substancje, których emisję do środowiska należy ograniczać, czyli cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, selen, arsen, tytan, cyna, kobalt, tal oraz biocydy. Niebezpieczne są także nieorganiczne związki fosforu.

Jak daleko należy umiejscowić szambo od zabudowań?

Polskie przepisy mówią o tym, że szambo powinno znajdować się w odległości 15 metrów od budynku lub studni oraz 7,5 metra od granicy działki i od znajdujących się na niej ciągów komunikacyjnych. Ponadto szambo warto zlokalizować jak najdalej od wjazdu do garażu i od miejsca parkowania auta. Ważne, aby szambo zlokalizować jak najbliżej wjazdu na posesję, żeby umożliwić łatwy dostęp i dojazd firmie asenizacyjnej oraz swobodną pracę aparatury, służącej do opróżniania szamba ze ścieków.

Jak obliczyć potrzebną pojemność szamba?

Decydując się na szambo, dostosuj jego pojemność do ilości osób, zamieszkujących gospodarstwo domowe oraz do ilości zużywanej przez nie wody. Ważny jest również czas przetrzymywania nieczystości w zbiorniku, czyli inaczej mówiąc, częstotliwość jego opróżniania. Nasza firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, firmy, jak i zakłady przemysłowe. W naszej ofercie posiadamy także usługę opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wróć