Jakie standardy muszą spełniać pojazdy asenizacyjne?

Wywóz nieczystości różnego rodzaju to w niektórych regionach – póki co – bardzo ważna sprawa. Z wielu względów nie można tego robić samemu i dobrze, ponieważ nieczystości produkowane przez gospodarstwa domowe muszą być odpowiednio przewożone, przechowywane i utylizowane. Dzięki temu zdecydowanie poprawiają się warunki życia zarówno w większych, jak i mniejszych skupiskach ludzkich. Zatem pojazdy asenizacyjne to także niezwykłe pojazdy. Muszą spełniać pewne standardy i odpowiadać wymogom prawnym. Jakim? I skąd wiadomo, jakie warunki musi spełniać pojazd, aby zostać zakwalifikowany jako asenizacyjny? Sprawdźmy to.

Czym w ogóle jest asenizacja?

Aby dobrze zrozumieć, jakie standardy muszą spełniać pojazdy asenizacyjne i dlaczego jest to w ogóle takie ważne, musimy najpierw przypomnieć sobie czym owa asenizacja jest. Najprościej mówiąc asenizacja jest zabiegiem sanitarnym polegającym na usuwaniu płynnych nieczystości z dołów lub kanałów ściekowych i wywożeniu ich za pomocą specjalnych pojazdów asenizacyjnych na tak zwane pola asenizacyjne, gdzie pod konkretnym nadzorem są utylizowane, a dokładniej mówiąc wykorzystywane jako nawóz, co jest możliwe dzięki możliwości samooczyszczania się gleby.

Pojazdy asenizacyjne – co to za rodzaj pojazdów?

Pojazdy asenizacyjne ze względu na swoje przeznaczenie to w większości samochody ciężarowe zaprojektowane w taki sposób, aby ich konstrukcja pozwalała na wywóz odpadów płynnych, czyli przede wszystkim ścieków i fekalii ze zbiorników bezodpływowych, takich jak szamba czy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pojazdy takie charakteryzują się odpowiednim podwoziem pozwalającym wjechać w różne ciężko dostępne miejsca. Wyposażone są one w zbiornik o odpowiednio dużej objętości oraz specjalny kompresor umożliwiający zasysanie nieczystości płynnych w sposób podciśnieniowy. Pojazdy te są posiadają również odpowiednio długi przewód ssawno-spustowy, który musi zagwarantować szczelne i trwałe połączenie cysterny ze zbiornikiem bezodpływowym. Po zapełnieniu zbiornik opróżniany jest następnie metodą grawitacyjną albo za pomocą urządzeń pompujących. Co ciekawe, specjalnie do tego przystosowane pompy ściekowe są w stanie napełnić zbiornik o pojemności 10m3 w około 10 minut.

Pojazdy asenizacyjne – standardy w świetle przepisów prawnych

Standardy, jakie muszą spełniać pojazdy zakwalifikowane jako asenizacyjne, są jasno określone przez prawo. Dokładnie reguluje je Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku, w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. W rozporządzeniu tym zapisano między innymi, że pojazd asenizacyjny musi spełniać określone wymagania techniczne, czyli posiadać aktualne badania techniczne, być odpowiednio oznakowany, ale także posiadać na swoim wyposażeniu utensylia umożliwiające sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników. Do tego rozporządzenie to precyzuje również to, że zbiornik w pojazdach asenizacyjnych o pojemności większej niż 6.000 l powinien być wyposażony w przegrody zapobiegające falowaniu cieczy, a przy tym określa jakie i ile tych przegród ma być (uzależnione jest to od pojemności zbiornika). Bardzo istotny jest §4. tego dokumentu, który określa, jakimi nieczystościami zbiornik w pojazdach asenizacyjnych nie może być zapełniany. Znajdziemy tam także informację o tym, że po dokonaniu opróżnienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych część spustowa zbiornika powinna być odkażona, a po zakończeniu pracy pojazdy te powinny być umyte.

Istotną sprawą w kontekście standardów, jakie pojazdy te mają spełniać, jest obowiązek dbania o szczelność całej instalacji pojazdu, a miejsca, w których przeciek może nastąpić, powinny być dodatkowo zabezpieczone rynną odprowadzającą nieczystości do dodatkowego zbiornika.

Wróć