5 korzyści z posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są coraz bardziej popularne i wiele właścicieli domów jednorodzinnych decyduje się na ich montaż. Jest to spowodowane tanią eksploatacją oczyszczalni oraz faktem, iż proces oczyszczania odbywa się z zachowaniem najwyższych, ekologicznych standardów.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Decydując się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, jak warunki gruntowo-wodne na posesji, które określą jak głęboko instalacja może być umieszczona oraz wielkość działki. Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przestrzeni nie tylko na umieszczenie zbiornika, ale przeprowadzenia całej infrastruktury ściekowej. Warto podkreślić, że oczyszczanie odbywa się z dala od wód gruntowych i dlatego jest metodą bezpieczną oraz ekologiczną. Aby instalacja działała sprawnie, należy ją regularnie opróżniać. Wywóz z przydomowych oczyszczalni należy zaplanować w zależności od wielkości zbiornika.

Zalety montażu przydomowej oczyszczalni ścieków

Do podstawowych zalet przydomowej oczyszczalni ścieków należy niski koszt jej eksploatacji – szczególnie w porównaniu z tym generowanym przez szambo. Co więcej, podczas gdy to ostatnie wymaga regularnego (przynajmniej raz w miesiącu) pozbywania się produkowanych ścieków, w przypadku oczyszczalni okres ten może wynosić od roku do nawet dwóch lat. By jednak to osiągnąć, należy o nią odpowiednio dbać – m.in. nie wrzucając do kanalizacji patyczków do uszu, mokrych chusteczek i tym podobnych. Należy również unikać stosowania silnych chemicznych detergentów o żrącym działaniu.

Oczyszczalnia nie wymaga też szczególnej pielęgnacji – jedyne, czego należy dopilnować, to regularne wpuszczanie do kanalizacji przeznaczonych do tego celu kultur bakterii i enzymów. Oprócz tego oczyszczalnie są również znacznie bardziej ekologiczne ze względu na brak ryzyka przeniknięcia szkodliwych substancji do wód gruntowych i tym samym zanieczyszczenia środowiska. Co więcej, korzystanie z tego typu instalacji umożliwia odzyskiwanie tzw. szarej wody. Otrzymuje się ją z produkowanych na terenie gospodarstwa ścieków, które pochodzą z innych źródeł niż toaleta. Szara woda może być wykorzystywana np. do mycia samochodu czy podlewania ogrodu, co pozwoli na lepsze wykorzystanie czystej wody pitnej.

Kolejną zaletą, która stawia przydomową oczyszczalnię ścieków ponad szambem, jest brak przykrych zapachów wydobywających się z instalacji. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj gruntu czy poziom wód gruntowych.

Wróć