Blog

Choroby powodowane przez czynniki patogenne obecne w ściekach

Patogeny są czynnikami odpowiedzialnymi za wywoływanie chorób. Do tej grupy zaliczane są ciała obce, drobnoustroje i inne cząstki wywołujące chorobę u określonych organizmów.

Więcej

Typowy skład ścieków komunalnych

Ścieki produkuje każdy człowiek, czy tego chce, czy nie. Zakłada się, że średnio każdy z nas wytwarza około 130 – 140 litrów ścieków dziennie.

Więcej

Dlaczego nie należy wlewać oleju do toalety?

Jedną z podstawowych zasad dbania o dobry stan kanalizacji jest niewrzucanie do niej odpadów gospodarczych, w tym olejów i tłuszczy. Sprawdź dlaczego.

Więcej

Jakie szkodliwe substancje znajdują się w ściekach?

Ścieki to zużyte ciecze oraz roztwory, a także odpadowe substancje przemysłowe i żywnościowe. Są to również fekalia, pochodzące z gospodarstw domowych. Ze względu na nagromadzenie w

Więcej

Witamy na blogu!

Został on stworzony żeby przybliżyć Państwu naszą działalność

Więcej